Hermetik Tip Transformatörler

25 -2500 kVA güç aralığında, 36 kV yüksek gerilim seviyesine kadar, üç veya tek fazlı, yağlı,tabi soğutmalı(ONAN), boşta kademe değiştiricili veya yük altında otomatik kademe değiştiricili, hem hariçte hem de dahilde kullanılabilecek şekilde üretilirler.

Hermetik transformatörler fabrika ortamında basıncı ayarlanarak atmosferle temas etmeyecek şekilde imal edilir.

Hermetik transformatörde termik etkiler nedeniyle değişen yağ basıncı kazan dalga duvarlarının genleşip-büzülmesiyle kontrol altına alınır ve bu etkilere dayanabilecek şekilde dizayn edilir.

Genleşme deposu olmadığı için kazana yağ doldurma işlemi özel vakum odalarında hava boşluğu kalmayacak şekilde yapılmaktadır.Dolayısıyla kazan içerisinde nem bulunmadığından oksitlenmeden kaynaklanan yağdaki bozulma sıfıra indirgenir.

Hermetik transformatörlerin genleşme depolu transformatörlere oranla yükseklikleri daha düşüktür.Bu nedenle de daha küçük alanlarda kullanılabilir.

Hermetik transformatörlerde yağ atmosferle temas etmediği için genleşme depolu transformatörlerde olduğu gibi belirli periyotlarda yağ değişimi olmaz. YG ve AG buşinglerinin temizliği dışında bakım gerektirmez.

© Copyright 2016 Alptrafo.com.tr | Tüm Hakları Saklıdır.